Počet položek: 0 0,- Kč
Židle ERGOHUMAN
Ergonomické Židle ERGOHUMAN

Obchodní podmínky

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky, které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.
Na židle a křesla, objednané a zakoupené na www.ergohuman.cz, poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží.

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy.
Kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy Prodávající akceptuje objednávku zákazníka.

Podmínkou platné elektronické objednávky je úplné, pravdivé a správné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí v internetovém obchodě www.ergohuman.cz..
Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Po obdržení objednávky Vám automaticky přijde potvrzovací e-mail. Potvrzení o doručení objednávky nepředstavuje přijetí nabídky Prodávajícím, ale pouze informuje zákazníka o obdržení jeho objednávky.
V případě zjištění chyb v objednávce Prodávající zákazníka o tom vyrozumí a obešle jej správným zněním objednávky.
Nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky zašleme zálohovou fakturu a dále následuje e-mail s potvrzeným termínem dodání zboží.
Prodávající má právo před vystavením faktury provést kontrolu správného vyplnění elektronické objednávky a identifikačních údajů Kupujícího, a to pro jistotu správného předání objednaného zboží nebo služby. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti místa doručení a podobně, žádat Kupujícího o další potvrzení objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že Kupující toto další potvrzení požadovaným způsobem neprovede. Na tyto skutečnosti bude Kupující v akceptaci objednávky (telefonicky nebo emailem) Prodávajícím upozorněn.
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodu na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem anebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.
Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde nesprávné vyplnění objednávky, nesprávné uvedeni místa dodání, není dohodnut termín dodání, oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o zboží nebo ceně.
Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí – li, že zboží bylo nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. Zákazníkem potvrzená opravená objednávka je Prodávajícím dále zpracována. V opačném případě nebude objednávka dále zpracována, nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude Prodávajícím stornována.

Dodací podmínky.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. Rozměry jednotlivých křesel a židlí jsou uvedeny v centimetrech.
Doprava je již zahrnuta v konečné ceně.
Na Vaše přání provedeme i montáž.
Doprava křesel a židlí je zajištěna přepravní službou PPL. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství zboží a charakter zboží..

Termíny dodání.
O přesném termínu dodání zboží Vás budeme informovat na Váš email, najdete v něm termín expedice zboží.
Upozorňujeme, že luxusnější křesla jsou na objednávku a dodací doba u nich může být delší.
Kancelářská křesla a kancelářské židle v naší nabídce jsou v omezeném množství skladem, nebo je dokážeme ve velice krátké době pro Vás objednat. Proto můžeme nabídnout dodací lhůty 2 až 5 dní od objednání. V případě, že je zboží dočasně vyprodáno, je o této skutečnosti zákazník bude neprodleně informován.

Platební podmínky.
Platba převodem na účet.
Po akceptací objednávky obdržíte e-mail a zálohovou fakturu, kde jsou uvedeny potřebné platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, požadovaná částka), a následně potvrzení termínu dodání zboží. Po připsání peněz na náš účet bude zboží objednáno / odesláno.

Jak objednat.
Ergonomické Kancelářské Židle A Křesla můžete objednat prostřednictvím Košíku.
Kromě Košíku se s námi můžete spojit telefonicky na tel. čísle: 602 333 929.
V každém případě Vám zašleme k potvrzení objednávku a zálohovou fakturu, která bude obsahovat přesnou specifikaci Vámi vybraného zboží a také termín dodání. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

Reklamace.
Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím e-mailu, přes kontaktní formulář:

Pro další informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat:
- na tel. čísle: 602 333 929.

Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.
Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží.
Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
Pokud se jedná o vadu odstranitelnou postupuje prodávající následujícím způsobem :
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.
Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.